درباره ما

سایت کسب و کار هوشمند با هدف گرد آوردن همکاران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ آغاز نموده است.

 

مدیر مسئول : آقاق دکتر زاهدی

مدیر پروژه : خانم دکتر افسانه شرفی

تیم اجرایی : آقای مهندس علیرضا بیات – آقای مهندس اسماعیلی